Välkommen till matematikplaneten

Välj spel


Stjärnräknaren


Räknedosan


Multiplikationstabellen


Basketboll


Klockan


Kungens tiokompisar


Helikopterjakten


Kycklingräknaren

Version: SE.0.1.10.2.1

Kunskapsstjärnan © 2004-2010